Är det vanligt att ta emot blod om man har Crohns sjukdom?