Är ärftligheten mer sannolik om båda föräldrarna har Crohns?