Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Vilken behandling kan man ha under graviditet och amning?

Hej!
Jag fick min diagnos på Crohns 2002. Jag är nu 30 år, och min sambo och jag diskuterar om att skaffa barn om något år. I dagsläget går jag på 150 mg immunomodulerande läkemedel om dagen. Jag vet att det inte är bra under graviditeten för barnet. Jag är nyfiken på vad ni rekommenderar för behandlingar under graviditeten, och under amning. Jag kommer självklart att kontakta min läkare. Men nu forskar jag efter alternativ som jag sedan kan diskutera med min läkare.

Gabby


Hej Gabby
Om du har en stabil dos av ditt läkemedel och mår bra avseende tarminflammationen så bör du fortsätta med behandlingen under graviditeten. Det finns stor erfarenhet av medicinsk behandling under graviditet. Risken för att graviditeten ska påverkas negativt av ett skov är mycket större och avbrytandet av en framgångsrik medicinering ökar risken för skov...

Man bör dock (precis som du planerar) alltid diskutera saken med sin läkare.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog