Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Vilka biverkningar har Crohnmedicinerna?

Vilka biverkningar har TNF-hämmare? Vilka har metotrexat?

Monica


Hej Monica
De flesta som behandlas med metotrexat och TNF-hämmare får inga eller lindriga biverkningar. Båda preparatgrupperna är dock mycket potenta, och ibland kan allvarligare biverkningar förekomma.

Metotrexat - Allmänna biverkningar som sjukdomskänsla, illamående, onormal trötthet, frossa och feber, yrsel samt ökad infektionskänslighet förekommer. Man kan också få påverkan på slemhinnor som t.ex. munsår. Ibland ses påverkan på benmärgen som kan leda till brist på olika blodkroppar. Om man behandlas med metotrexat följer man därför blodbilden med regelbundna blodprov. Om man ser tecken till benmärgspåverkan kan man sätta ut preparatet, minska dosen eller öka doseringsintervallen. Ibland ses leverpåverkan varför även regelbunden blodprovskontroll för leverpåverkan görs. Metotrexat orsakar biverkningar främst vid höga och frekventa doseringar.

TNF-hämmare - Man kan få en övergående allmän sjukdomskänsla efter injektionen/infusionen. Om läkemedel ges som dropp kan man ibland känna ett tryck över bröstet och andnöd under tillförseln av läkemedel, detta kan ofta undvikas om droppet stängs av en stund och sedan återstartas i långsammare takt. Man ser också en ökad infektionskänslighet för t.ex. virusinfektioner. Huvudvärk och yrsel kan förekomma, liksom torr hud och klåda.

Detta är de vanligaste biverkningarna sett ur ett kliniskt perspektiv. Det finns naturligtvis många fler, men ovanligare biverkningar i båda preparatgrupperna. Om behandling med dessa typer av läkemedel blir aktuell ska de alltid handhas av läkare med erfarenhet av sådan behandling samt följas upp enligt rutiner i aktuella vårdprogram.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog