Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Vilka är de vanligaste symtomen när man har Crohns sjukdom?

Hej,
De besvär och symtom som Crohns sjukdom kan ge är mycket beroende på var i tarmen sjukdomen sitter. Det vanligaste stället som drabbas är i slutet av tunntarmen och därefter i början av tjocktarmen. Nästan hälften av de med Crohn har bägge dessa områden engagerade. Crohn kan dock i princip sitta var som helst i mag-tarmkanalen från munhålan och matstrupen ner till ändtarmen.

De besvär de flesta har är: Magsmärtor (eventuellt med illamående och kräkning), diarré, viktnedgång, feberperioder, blod i avföringen, hudbesvär som oförklarliga sår (ofta runt ändtarmen) och ledbesvär. Lider man av dessa besvär ska en undersökning hos läkare genomföras, och i första hand hos sin husläkare/vårdcentral.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog