Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Varför får jag olika diagnoser från olika sjukhus?

I Sverige hade jag diagnosen Crohns sjukdom. Här i Sydkorea sa dom att jag hade UC. Varför får jag olika diagnoser? Så här står det i min diagnos från sjukhuset i Sydkorea: Ulcerative colitis, Pancolitis, mild "UC was diagnosed on the colonscopic findings and biopsy specimen." Fick då ut Mesalazine, Probiotics och Beclomethasone Dipropionate (Clipper).

Hej,
Ulcerös colit och Crohns sjukdom hör båda till gruppen inflammatoriska tarmsjukdomar.
Ofta är de lätta att särskilja men ibland kan dessa tillstånd likna varandra väldigt mycket, särskilt om det handlar om mer diffus inflammation i tjocktarmen. Även om det är svårt att skilja tillstånden åt vid på utseendet vid den endoskopiska bilden kan ibland provtagning av tarmslemhinnan och mikroskopering av dessa prover hjälpa till att ställa rätt diagnos (Crohns sjukdom har ofta speciella kännetecken vid i den mikroskopiska bilden) men ibland kan inte heller mikroskoperingen skilja tillstånden åt.
Behandlingen skiljer sig ganska lite åt i denna situation så jag tycker att du ska fortsätta din behandling som du fått förskriven av din nuvarande läkare och ta upp frågan med din gastroenterolog när du återvänder till Sverige.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog