Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Vad är TNF, TNF-alfa och TNF-hämmare?

Hej,
Kroppens immunsystem består av olika sorters blodceller som cirkulerar runt med blodet och i kroppens vävnader. Dessa ska skydda kroppen mot inkräktare. De olika cellerna ”pratar med varandra” med olika signalämnen, sk cytokiner.

Ett av dessa signalämnen är TNF, som även kallas för TNF-alfa. Detta är ett av de första signalämnena som produceras när kroppen aktiveras i en inflammation, och som i sin tur ”sparkar igång” produktionen av många andra signalämnen. TNF kan liknas vid en liten snöboll, som när den börjat rulla blir en stor snöboll, som inte går att stoppa.

Då TNF intar en sådan viktig central roll i kroppen, och vid olika sjukdomar kan aktiveras ”felaktigt”, har man tagit fram läkemedel som aktivt bromsar och hämmar dess effekt. Dessa kallas för TNF-hämmare (eller TNF-blockerare). De har kommit att utgöra grundbehandlingen av de med en svårare, kroniskt inflammatorisk sjukdom som Crohn, RA (Reumatoid Artrit), Psoriasisartrit, Psoriasis och AS (Ankyloserande Spondylit).

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog