Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Större risk att få stroke vid medicinering?

Hej!
Efter kortisonbehandling och långvarig närings- och vätskebrist fick min son en stroke för ett år sen. Han har Crohns och har nu börjat med biologisk behandling. Läste att en av de sällsynta biverkningarna var just stroke, har han större risk att drabbas av det igen p.g.a. sin tidigare stroke?

Annika


Hej Annika
Biologiska läkemedel är en mycket potent behandling, som oftast har en god effekt vid Crohns sjukdom. Det finns många biverkningar beskrivna, eftersom man har haft mycket stora krav på kartläggningen före och efter marknadsföringen av dessa preparat.

De flesta biverkningar är väldigt sällsynta, men ibland allvarliga. När det gäller denna typ av biverkningar så måste man i varje enskilt fall noga överväga nyttan med behandlingen mot eventuella risker i det aktuella fallet.

När det gäller ev. ökad risk för stroke så kan det vara av värde att ansvarig gastroenterolog diskuterar med den ansvarige neurologen/strokespecialisten för att göra en bra riskvärdering just vad gäller din sons behandling.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog