Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Måste jag ta azatioprin?

Min läkare har velat skriva ut azatioprin till mig, men jag är livrädd för alla biverkningar. Bl.a. ökar risken för hudcancer, vilket min mor dog av endast 42 år gammal. Jag tycker det är ytterst olämpligt att jag utsätter mig för den risken. Finns det ingen annan medicin för mig? Jag anser inte själv att jag har en svår Crohn.

Jag jobbar heltid, tränar regelbundet och äter allsidigt. Visst har jag lös avföring vissa dagar, men har aldrig haft blod i avföringen. För 1 1/2 år sedan opererade man bort en meter tunntarm och 15 cm tjocktarm på mig. Operationen var akut och berodde på att tjocktarmen vridit sig runt sin egen axel, men det hade inte med min sjukdom att göra sa läkaren. Då jag hade en del förträngningar, tog man bort tunntarm när man ändå opererade.

Avföringsprov har visat att jag har aktiv inflammation i tarmen. Kan den försvinna av sig själv?

Ann-Margareth


Hej Ann-Margareth
Azatioprin är ett mycket effektivt och oftast säkert läkemedel som hör till gruppen "immunomodulerande läkemedel". Läkemedlet hämmar immunförsvaret och gör att den oönskade inflammatoriska reaktionen, som ger upphov till Crohns sjukdom, dämpas.

Medicinen är oftast väl tolererad och ger i de flesta fall inte upphov till några allvarliga biverkningar. Om man behandlas med azatioprin kontrollerar man också regelbundet blodprover för att säkerställa att man inte får oönskade effekter på lever, blodbildning och bukspottkörtel.

Innan behandlingen sätts in kontrolleras också aktiviteten av det enzym som bryter ner läkemedlet i kroppen, och läkemedlet kan då doseras individuellt beroende på enzymaktiviteten.

Vid azatioprinbehandling kan man bli känsligare för vissa infektioner, men detta är sällan ett kliniskt problem.

Man ökar också risken för vissa typer av tumörsjukdomar (t.ex. vissa typer av hudtumörer), men denna riskökning är mycket liten. Om patienten tidigare haft t.ex. hudcancer undviker man om möjligt att ge behandling med preparat ur denna grupp.

Om man har mycket mild Crohns sjukdom kan man prova behandling med preparat ur 5-ASA-gruppen, som är en "snällare" behandling. Effekten av behandling av Crohns sjukdom med preparat ur denna grupp är inte vetenskapligt visad (indikationen är ulcerös kolit), men erfarenhetsmässigt så kan det fungera med sådan behandling vid mild Crohn. Azatioprin har däremot en vetenskapligt grundad god effekt vid behandling av Crohn.

Man måste således alltid väga nyttan av behandlingen mot riskerna, och här är det viktigt att man som patient kommer till tals innan beslut om fortsatt behandlingsstrategi fattas.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog