Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Läkaren föreslår operera bort 15 cm tunntarm - är det den rätta vägen?

Hej,
Jag har haft Crohns sjukdom sedan två år tillbaka, idag är jag 19 år gammal. Jag har behandlats med balsalazid och står nu på 100 mg azatioprin och TNF-hämmare varannan vecka. TNF-hämmaren har jag tagit sedan i slutet av november 2011. Trots det har jag dagliga besvär från magen. När jag äter mat så känner jag att jag måste tömma tarmen, det kommer små uthärdliga smärtor i högra sidan av buken som inte är så farliga. Man har genomfört tunntarmsröntgen och koloskopi och konstaterat 15 cm inflammation i terminala ileum gränsande till tjocktarmen. Jag går på toa normalt och har ett relativt lågt calprotectinvärde på 157. Läkaren föreslår en operation, alltså att ta bort dessa 15 cm. Min fråga är då; vad anser du om det? Är det den rätta vägen? Eller kan man gå till väga på andra sätt? Samt om jag opererar mig, hur blir det med medicinering, kan jag bli medicineringsfri? Det som är värt att nämna är att jag haft inflammation i tjocktarmen två gånger vilket var lätt att behandla. Hur ser mitt liv efter operationen ut, kommer jag att behöva ta näringstillskott?
Tackar ödmjukast!Hej
Det verkar som om din Crohns sjukdom är ganska välbehandlad på din nuvarande medicinering då ditt calprotectinvärde är tämligen lågt. Även om själva inflammationen är välbehandlad kan tarmpartiet i tunntarmens slut vara stelt och förträngt som en rest efter tidigare inflammation.

Har man symtom beroende på detta brukar man oftast rekommendera en operation där man tar bort det drabbade tarmpartiet med vanligtvis mycket gott resultat på symtomen.

Om man bara har/har haft inflammation i den del av tarmen som opereras bort kan man överväga att vara utan mediciner efter operationen, man brukar då göra en coloscopi ca 6 månader senare och återinsätta mediciner endast om inflammationen återkommit.

Har man tidigare haft inflammation även i tjocktarmen är det nog bäst att behålla någon form av förebyggande medicinsk behandling, t.ex. azatioprin. Efter en liten tarmresektion kan man leva helt som vanligt och behöver inget näringstillskott.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog