Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Kan man växa ifrån Crohnproblemen?

Hej!
Jag är en 53-årig man med Crohn sedan ungdomen och ett antal operationer bakom mig. Bland annat är sista delen av tunntarmen bortopererad och jag äter fettreducerad kost sedan många år. För ett drygt år sedan råkade jag ut för inflammation i gallblåsan och fick även den bortplockad.

Min mage har väl aldrig skött sig som en klocka, men efter den operationen blev det helt omöjligt. Jag kan nu få gå (springa) på toa upp till 15 gånger om dygnet när det är som värst. Har fått kolestipol att ta tre gånger per dag, och det hjälper något, men vissa dagar är helt bedrövliga.

Kan jag förvänta mig att jag "växer ifrån" problemen, eller ska det vara så här i fortsättningen? Äter i övrigt en skön blandning av mediciner – mesalazin, azatioprin, loperamid och lite annat smått och gott.

Trötter


Hej Trötter
Då man har opererat bort nedre delen av tunntarmen kan man drabbas av så kallad gallsaltsmalabsorption. Enkelt beskrivet så förlorar man förmågan att återuppta fria gallsalter (som normalt sker i denna del av tunntarmen). Gallsalterna är hydrofila (drar med sig vätska) och motverkar det återupptag av vätska som normalt sker i tjocktarmen. Detta leder till diarré.

Tillståndet behandlas med så kallade gallsaltsbindade läkemedel som binder upp fria gallsalter och motverkar på så sätt diarré. Kolestipol är ett exempel på sådant läkemedel. Effekten är dosberoende, och ibland måste dosen höjas för att eftersträvad effekt på diarréproblematiken ska uppnås.

Har man Crohns sjukdom så kan man förstås också ha diarré beroende på aktiv inflammation som i sådana fall ska behandlas. Om inflammationen är under kontroll så tycker jag att man i första hand bör misstänka gallsaltsmalabsorption och försöka optimera din gallsaltsbindande medicinering. Jag tror knappast att tillståndet kommer att rätta till sig spontant, men det bör kunna gå att minska symtomen med optimerad medicinering.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog