Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Kan man se B12 som en del av medicineringen?

Hej!
Min son har Crohns sjukdom sedan fyra år. I början behandlades han med bl.a. folsyra. Den togs bort i samband med att medicineringen ändrades. Nu behandlas han med biologisk medicin och sulfasalazin. Jag har hört att vitamin B12 är en viktig del i medicineringen. Stämmer det?

Ann


Hej Ann
Det är viktigt att överväga B12-tillskott vid vissa situationer om man har Crohns sjukdom. Detta gäller för patienter med Crohns sjukdom i tunntarmen, där B12 normalt absorberas. Om man t.ex. som del i behandlingen har opererat bort en del av tunntarmen bör man alltid ge B12-tillskott. Detta gäller även om man inte är opererad och blodprover visar brist/lågt värde på B12.

Om prover däremot visar normala halter av B12 behöver man inte "fylla på". Man brukar oftast kontrollera B12-prover någon gång om året för att se om brist uppstår och vid behov påbörja B12-behandling.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog