Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Kan man någonsin bli fri från Crohns?

Hej Linda
Crohn hör till gruppen "kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar". Tillståndet är alltså kroniskt men sjukdomsförloppet är väldigt olika hos olika individer. Vissa har en väldigt aktiv sjukdom som kräver omfattande behandling medan andra har en "snällare sjukdom" som kräver lite behandling. Målet med dagens medicinska behandling är att behandla inflammationen så bra så att slemhinnorna i tarmen är helt fria från inflammation och patienten är utan symtom (känner sig helt frisk). Detta går att uppnå i de flesta fall men ibland behöver man prova flera olika behandlingar innan man når fram till detta mål.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog