Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Kan man ha Crohns och IBS samtidigt?

Min 63-åriga fru fick diagnosen Crohns 1974. Hade därefter flera tarm-skov fram till 2009 då hon fick en 3 års betald uppsägningstid utan arbetsplikt. Tarmen blev helt lugn efter första året. Sedan hade hon i stort endast "led-skov" som hon tyckte var mycket besvärliga. I början av året började hon söka arbete men fick ett nytt tarm-skov direkt. Skopering vidtogs och läkaren sa sig efteråt misstänka IBS. Två frågor: Kan olika Crohn-symtom gå i skov oberoende av varandra? Kan man ha Crohns och IBS samtidigt?


Hej,
Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som ofta går i skov, där symtomen ökar om den inflammatoriska aktiviteten i tarmen ökar. Sjukdomsbilden är mycket individuell.
Om man en gång har fått diagnosen Crohns sjukdom och får ökade mag-tarm-symtom måste man i första hand misstänka ett skov av sjukdomen.
Om man då utreder och ej kan finna hållpunkter för ökad inflammation som orsak till symtomen kan det vara så att man samtidigt har en funktionell mag-tarm-sjukdom (IBS) där symtomen beror på en störd funktion och ökad känslighet i mag-tarm-kanalen och ej på ett skov av inflammationen.
Man kan således ha Crohns sjukdom och IBS samtidigt.
Vid Crohns sjukdom kan man ha problem med lederna, ibland ser man en parallell försämring av mag-tarm-symtomen i samband med symtom från lederna men man kan också ha aktiva ledbesvär trots att inflammationen i tarmen är lugn.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog