Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Kan man äta p-piller när man har Crohns sjukdom?

Hej.
Min dotter har Crohns sjukdom och har precis börjat med p-piller. Läste på bipacksedeln att man ska rådfråga läkare när man har Crohns sjukdom. Hur är det med det? Vi nämnde sjukdomen när hon fick p-pillren utskrivna, och läkaren sa inget. P-pillren heter Yasmin 28.

Mvh Ulrika


Hej Ulrika
P-pilleranvändning medför en ökad risk för blodpropp. Detta gäller speciellt om man har ärftlighet för sådan sjukdom, tidigare haft blodpropp, eller har andra riskfaktorer.

Inflammatorisk tarmsjukdom (t ex Crohns sjukdom) ger i sig en mycket liten riskökning för blodproppssjukdom. Detta är skälet till att man ska rådfråga sin läkare innan man börjar använda p-piller vid Crohns sjukdom. Om ej övriga riskfaktorer som t ex ärftlighet för blodproppssjukdom eller tidigare blodpropp föreligger, brukar man dock ej se något hinder för p-pilleranvändning.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog