Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Kan kosttillskott påverka medicinering?

Hej.
Min fundering är: kan intag av kosttillskottet kreatin ha någon negativ effekt på Crohns sjukdom, eller ev. förvärra tillståndet? Äter nu azatioprin och mesalazin. Kan kreatin orsaka några komplikationer vad gäller medicineringen?

Olof


Hej Olof
Negativa effekter av kreatin vid Crohns sjukdom är inte studerade. Vad man vet är dock att kreatin kan ge biverkningar från mag-tarmkanalen i form av diarré och magknip. Man vet heller inte om kreatin påverkar din medicinering. Du har en bra men potent medicinering för din Crohn, och interaktioner mellan din medicinering och kreatin kan inte uteslutas.

Min rekommendation blir således att du avstår från kreatinet, eftersom man ej kan utesluta att din sjukdom eller medicinering påverkas negativt.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog