Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Kan jag ta TBE-spruta tillsammans med min medicin?

Jag har haft Crohn sedan 1980 och är opererad tre gånger på grund av nästan stopp i tarmen. Får nu 25 mg metotrexat per vecka. Kunde ej ta azatioprin, merkaptopurin p.g.a. kräkningar och diarré i flera dagar. Blev inlagd på sjukhus då.

Kan jag ta TBE-spruta mot fästingar? Står på metoprolol och warfarin. Har haft stroke, hjärtinfarkt och flimmer.

Ann-Marie


Hej Ann-Marie
När man behandlas med immunosupprimerande läkemedel (t.ex. metotrexat) så kan man få en sämre effekt av vaccinet, som ju bygger på att aktivera kroppens immunförsvar att bilda antikroppar mot just den sjukdomen som man vaccinerar mot. Man kan behöva kontrollera effekten av vaccinet genom att ta blodprov för att mäta halten av dessa antikroppar en tid efter vaccineringen.

Du bör på vaccinationsmottagning ge information om din behandling, så hjälper man till att vaccinera dig och ev. följa upp antikroppsbildningen efter vaccinationen.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog