Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Kan jag få hud- och ledbesvär om jag är sjuk i tarmen med Crohns sjukdom?

Hej,
Crohns sjukdom är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom. Man tror att den ”kroniska inflammationen i kroppen” kan ge upphov och utvecklingen av även helt andra besvär.

Det är ganska vanligt (ca 20%) av de som har Crohns sjukdom, att man även kan få varierande grad av inflammatoriska ledbesvär, sk (reaktiv) artrit. Det finns även risk att få hudbesvär som fistlar, dvs inflammatoriska gångar från tarmen ut till huden.

Det är även viss ökad risk att få psoriasis, knölros och en sorts ”immunologisk sårbildning” (som t.ex Afte i munnen eller Pyoderma gangrenosum på underben). Med effektiva läkemedel kan detta behandlas.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog