Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Inflammation trots medicinering?

Kan en inflammation blossa upp på nytt fast man äter budesonid? Just nu äter jag två budesonidtabletter om dagen och har 2-3 diarréer om dagen. Jag mår väldigt illa och har kraftiga magsmärtor.

Ulrika


Hej Ulrika
Om man har budesonidbehandling vid mikroskopisk kolit så kan inflammationen ibland blossa upp igen när man börjar trappa ner dosen från t.ex. 3 till 2 tabletter. Det är då viktigt att man stämmer av med sin behandlande läkare som får ta ställning till ny dosjustering.


Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog