Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Hur vanligt är förstoppning hos barn med Crohns sjukdom?

Hej,
Jag undrar hur vanligt det är att ett barn med Crohns sjukdom drabbas av perioder med förstoppning? Jag undrar också om man alltid kan se ett pågående skov på blodprover som SR, Albumin, CRP, Orosomucoid osv.

Mvh Pauline


Hej Pauline,
Vad gäller tarmfunktionsrubbningar är diarré det vanligaste symtomet på aktiv Crohns sjukdom. Förstoppning förekommer också men är mindre vanligt och har oftare andra orsaker. Har man diagnosen Crohn i botten är det förstås extra viktigt att bedöma om den periodvisa förstoppningen är kopplat till tarminflammationen. Blodprover kan vara normala trots aktiv tarminflammation, särskilt om inflammationen är lokal och inte så kraftig.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog