Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Hur ser forskningen kring Crohns sjukdom ut?

Hej!
Har haft Crohns i 3 år, inga problem sedan jag fick min diagnos, bara lite blödningar till och från men sen inget mer. Min fråga är: hur ser forskningen ut, och vilka framsteg har man kommit fram till under det senaste året och vad kan vi räkna med inom några års tid? Bot kommer nog inte inom min livstid men kanske någon specialbehandling och bättre svar på varför man fått sjukdomen etc?

Tackar ödmjukast. Tomas


Hej Tomas,
Det pågår mycket intensiv forskning vad gäller inflammatorisk tarmsjukdom (IBD – tex Crohn och ulcerös colit).

En del av forskningen syftar till att bättre förstå uppkomstmekanismen och vad som styr hur och varför olika individer drabbas på olika sätt.
Stort fokus ligger också på att hitta bättre behandlingsalternativ där man med hjälp av ”målstyrda läkemedel” kan gå in och påverka just de mekanismer som ligger bakom att kroppen skapar den ”onödiga” inflammatoriska reaktionen i tarmen som ligger bakom dessa sjukdomar.

Ett stort framsteg har varit utvecklandet av de nya ”biologiska” läkemedlen där man ger antikroppar riktade mot ”nyckelsubstanser” i den inflammatoriska processen. Detta har möjliggjort att vi idag kan behandla de svårast drabbade på ett mycket mer effektivt sätt. Forskningen syftar nu till att förbättra denna grupp av läkemedel ytterligare.

Jag tror att vi under de närmaste 10 åren kommer att se en mycket snabb utveckling vad gäller läkemedel vid IBD, men precis som du nämner i ditt brev kommer det nog att dröja innan vi helt kan bota dessa sjukdomar.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog