Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Hur många toalettbesök är normalt?

En person med Crohns sjukdom måste uppsöka toalett fler gånger per dag än en frisk person. Men hur många gånger per dag i genomsnitt behöver en person med Crohns gå om man inte är stomiopererad? Om operation är gjord, går då personen på toaletten lika ofta/sällan som en frisk person?

En bra mage/tarm antar jag är när toalettbesök sker en gång per dag om man bortser från vattenkastning. Hur ofta måste man tömma stomin? Kan detta ses som en funktionsnedsättning? Hur aktivitetsbegränsar sjukdomen i regel personen med Crohns?

Camilla


Hej Camilla!
Hur ofta man behöver tömma tarmen är väldigt individuellt. Allt mellan tre gånger i veckan till tre gånger om dagen betraktas som normalt.

Om man har inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) kan detta också påverka frekvensen. Om man har aktiv inflammation, så kan man behöva gå oftare, liksom om man genomgått tarmkirurgi där delar av tarmen tagits bort.

Hur ofta man behöver tömma en stomi beror främst på vilken del av tarmen som är kopplad till stomin. Om det är en tunntarmsstomi är avföringen lösare och stomin behöver tömmas oftare än en tjocktarmsstomi.

Vad gäller frågan om funktionsnedsättning efter stomioperation så måste detta bedömas i det enskilda fallet, beroende på ett flertal faktorer såsom typ av stomi, yrke, den individuella upplevelsen m.m. Många stomiopererade upplever dock att de kan leva ett helt normalt liv efter operationen.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog