Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Hur länge kan man ta kortison?

Hur länge kan man ta budesonidtabletter, och hur ska man ta dem när man har kollagen kolit?

Ulrika


Hej Ulrika

Budesonid är ett kortisonpreparat som används vid olika typer av inflammation i tarmen (t.ex. kollagen kolit). Man brukar börja med 3 tabletter om dagen och så småningom trappa ner till 2 och senare till 1 per dag (förutsatt att symtomen ej förvärras vid nedtrappningen).

Dosen 1 tabl/dag brukar man fortsätta med i ca 3 månader och sedan göra ett utsättningsförsök. Om symtomen sedan ej återkommer kan man fortsätta medicinfri. Om symtomen återkommer får man börja om med behandlingen och sedan fortsätta med lägsta möjliga dos i en längre period för att sedan göra ett nytt utsättningsförsök.

Hos en del patienter återkommer symtomen trots upprepade utsättningsförsök, och behandlingen kan behöva fortsätta under lång tid. Det är då viktigt att man medicinerar med minsta möjliga dos (ibland så lite som 1 tablett varannan dag). Vid lång tid med kortisonbehandling är det också viktigt att man får extra kalk och D-vitamin för att minska risken för urkalkning av skelettet.

Vid behov av långtidsmedicinering kan man också överväga att ge annan behandling än kortison (t.ex. immunomodulerande medel som azatioprin).

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog