Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Hur kan jag byta ut min kortisonbehandling?

Hej!
Jag är 17 år och lever med Crohns sjukdom. Jag fick diagnosen i februari 2010 och sedan dess har jag gått på kortison mer eller mindre. Det var snart ett år sedan jag fick diagnosen och jag har varit symtomfri i tre månader under det senaste året.

Läkaren har höjt och sänkt kortisonet hela tiden. Jag har blivit bättre vid upptrappning, men när jag inte äter det längre blir jag dålig och jag får höja dosen. Samma sak upprepar sig igen, jag blir bra, jag få sänkt dos osv.

Vad jag har hört så ska man äta så lite kortison som möjligt. Min mamma och jag har bett om biologisk behandling, men min läkare vill inte gå med på det utan vill fortsätta som vi gjort nu.

Min fråga är då, är det här normalt? Hur ska jag göra för att få byta behandling, att hålla på så här går ju inte.

Elin


Hej Elin
Vid Crohns sjukdom används ofta kortison för att behandla den akuta inflammationen. Man behöver också sätta in någon annan typ av läkemedel parallellt med kortisonkuren för att vidmakthålla inflammationsfrihet efter det att man trappat ut kortisonet. Vid Crohns sjukdom används ofta azatioprin (ett immunomodulerande läkemedel) i första hand. Om detta ej fungerar brukar man istället ge biologisk behandling.

Vad jag förstår av ditt brev så har du endast fått kortisonbehandling. Då inflammationen och dina symtom återkommer efter utsättande av kortisonet ska man enligt ovan ge annan behandling som håller dig inflammations- och symtomfri utan kortison. Om du inte kan prata med din läkare om detta tycker jag att du ska be att få kontakt med en annan läkare.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog