Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Har blodets färg någon betydelse?

Hej!
Jag har Crohns sedan drygt ett år tillbaka. Har haft fyra skov sen dess. Är inne i ett just nu, och det har hållit på ungefär en månad. Min fråga är: när blodet från tarmen har övergått från klarrött till brunrött, är det ett bra eller dåligt tecken?
Jag har hållit på med prednisolon-suppar under hela skovet, vid varje sänkning av dosen har jag försämrats och fått höja upp igen. Kan blodets färg ha med medicinen att göra?

Sara


Hej Sara
Om blödningen kommer från nedre delen av tjocktarmen eller från ändtarmen så brukar det vid större blödning se ut som färskt "klarrött" blod. Kommer blödningen från tarmens övre delar kan det se mörkare ut och vara mer "blandat" med avföringen.
Det är också så att om blödning från den nedre delen av tarmen avtar, och det endast finns en mindre mängd blod i avföringen, så blir det inte lika tydligt "klarrött" som vid större blödning.

Hur man ska tolka färgen på blodet beror således på hur inflammationen är utbredd i tarmen. Då du fått behandling med prednisolon i stolpillerform så antar jag att din inflammation sitter i ändtarmen, och då borde det vara ett gott tecken att blödningen ej längre är klarröd.
Meningen med medicineringen är ju att inflammationen ska minska, och på så sätt så gör ju medicinen att det också blöder mindre. I övrigt så påverkar inte medicinen färgen på blödningen i sig.
Jag tycker att du ska stämma av med din läkare som ju känner till hur inflammationen är utbredd i just ditt fall.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog