Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Går det att undvika operation om man får biologiska läkemedel?

Hej,
Jag är en 43-årig man som har Crohns sjukdom. Diagnos fick jag -93, opererat bort totalt ca 2,5 meter tunntarm. Äter nu ett läkemedel med azatioprin dagligen och står inför ytterligare en operation, främst på grund av återkommande järnbrist och ständig trötthet. Min läkare tror att jag har blödning i tunntarmen. Läste lite om andra personer som medicineras med biologiska läkemedel, vad är det för medicin och vad heter den? Tacksam för svar eller tips/råd. Vill ju gärna undvika operation om det går.

Stefan


Hej Stefan
I ditt fall är det viktigt att om möjligt undvika ytterligare operationer (du har ju redan opererat bort en betydande del av tunntarmen).
Azatioprin, som du nu medicinerar med, är ett bra och välbeprövat läkemedel vid Crohns sjukdom, men är inte alltid tillräckligt.

På senare år har en ny grupp läkemedel för behandling av Crohns sjukdom dykt upp. Dessa läkemedel består av antikroppar mot en molekyl (TNF-alfa) som är central vid skapande av inflammation i kroppen. Läkemedlen ges som injektion (spruta) eller infusion (dropp). Din läkare vet vad läkemedlen heter. Ta upp frågan med din behandlande läkare.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog