Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Finns det någon annan förebyggande medicin än mesalazin?

Hej!
Crohns sjukdom debuterade 1979 och op då akut. Planerade op 1980 och 2003 (sistnämnda pga ärrbildningar efter flera ileus genom åren). Sammanlagt har ca 2 m tunn- och grovtarm tagits bort. Medicinskt status: inflammation i tunntarm och övre delen av grovtarm. Nyligen haft besvär av ileus. Medicin: loperamid (1980 via licens) några år. Därefter enbart mezalasin fram till 90-talet då jag erhöll även budesonid. Avslutade budesonid 2003. Idag enbart mezalasin 800mgx2x2 som underhållsbehandling. Dosen är fastställd av PAL (kirurg). Läkemedelsföretaget rekommenderar 400mgx2, max 400mgx2x2. Med andra ord har jag en dubbel maxdos som underhållsbehandling. Enligt företaget varnas för nedsatt njurfunktion som biverkning och rekommenderar därför kontinuerlig njurkontroll vilket jag aldrig gjort. Frågor: Kan underhållsdosen vara för högt satt? Finns det någon annan förebyggande medicin än mezalasin eftersom den uppenbarligen inte motverkar uppkomst av inflammationer hos mig?

Tacksam för svar

Hej,
Du medicinerar med 3200 mg mezalasin dagligen, en dos som är högre än den rekommenderade underhållsdosen på 1600 mg. Man kan ibland (i perioder) behöva ge så mycket som 4800 mg dagligen så din dos kan vara ok om den har avsedd effekt. Man bör dock regelbundet kontrollera njurfunktionsprover.

Gruppen läkemedel som mezalasin tillhör kallas 5-ASA gruppen och har indikationen ulcerös colit, den har ej visat någon vetenskapligt övertygande effekt vid Crohns sjukdom men används ibland ändå vid mild Crohns sjukdom, framförallt om inflammationen är belägen i tjocktarmen.

På din beskrivning förstår jag att du varit svårt drabbad av Crohns sjukdom och att det funnits/finns inflammation i både tunntarm och tjocktarm. Eftersom du inte har haft avsedd effekt av din nuvarande behandling tror jag att du skulle behöva en effektivare antiinflammatorisk behandling med antingen immunomodulerande läkemedel eller biologisk terapi. Detta är viktigt både för att du ska må bättre men också för att minska risken för ytterligare framtida kirurgiska ingrepp. Det kanske vore lämpligt att du får träffa en medicinsk gastroenterolog som har erfarenhet av sådan behandling.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog