Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Biverkningar av biologiska läkemedel

Hej! Jag vill jättegärna höra vilka biverkningar de biologiska läkemedlen mot Crohns sjukdom kan ha.

Mary


Hej Mary

När man behandlar med biologiska läkemedel så har man valt en mycket potent behandling där det liksom hos andra läkemedelsgrupper finns många ovanliga biverkningar beskrivna.

De flesta patienter tål dock behandlingen väl, och behandlingsresultatet är ofta positivt. Om man ger läkemedlet i dropp (infusion) är de vanligaste biverkningarna relaterade till infusionen och består i övergående andnöd, nässelutslag och huvudvärk. Dessa biverkningar kan, om de uppträder ofta, undvikas om man ger dosen långsammare eller "förbehandlar" med kortison och/eller antihistaminpreparat.

Innan denna typ av behandlingar sätts in så är det viktigt att man går igenom biverkningsprofil, förväntad effekt och andra frågor med sin ansvariga läkare.
Detsamma gäller om man redan är under behandling och frågor av denna art dyker upp. Jag tror inte att det är rätt forum att här göra en fullständig genomgång av specifika preparats biverkningsprofil.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog