Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Är kirurgiskt ingrepp sista möjligheten?

Hej!
Jag fick veta att jag har Crohns sjukdom för 2,5 år sedan och har haft skov sedan dess. Jag har ungefär sex diarréer om dagen och har vad jag kan förstå provat nästan alla läkemedel, bl.a. mesalazin, prednisolon, azatioprin, merkaptopurin och en typ av biologisk behandling, men inget verkar hjälpa. Har provat att variera kosten mycket, men inte märkt några revolutionerande skillnader.

Jag ska nu prova en annan typ av biologisk behandling om en vecka. Min fråga till dig rör mer tips på vad jag kan göra framöver, om inte heller denna behandling hjälper. Kommer ett kirurgiskt ingrepp att lösa problemen? (Inflammationen sitter endast i tjocktarmen.)

Tacksam för tips.
Fredrik, 31 år


Hej Fredrik
Crohns sjukdom kan ibland vara mycket svårbehandlad. Du har provat en rad olika läkemedel utan effekt. Jag tror att det är helt rätt att också prova med en annan biologisk behandling, och förhoppningsvis får man då effekt på inflammationen. Man försöker om möjligt att undvika operation vid Crohns sjukdom, men ibland måste man ta till sådan behandling för att få sjukdomen under kontroll. Om operation är nödvändig brukar man efter operationen få fortsatt medicinsk behandling (biologisk eller immunosupprimerande) för att förebygga ny inflammation.

Något annat som är värt att påpeka om man har svårbehandlad Crohns sjukdom är att man absolut ska sluta röka om man är rökare.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog


Replik från Fredrik:

Hej Per-Johan,
Tack för ditt svar, jag har ytterligare tre frågor om det blir aktuellt med operation:

1. Varför måste man ta medicin om man opererar bort den inflammerade delen?
2. Hur stor är risken för komplikationer efter en operation, har läst om tarmvred m.m.?
3. Blir toabesöken färre efter en operation?

En annan fundering jag har: hur bra är det för kroppen att gå och vara inflammerad inombords, tar andra organ skada?

Tacksam för svar, fastän det säkert skiljer sig från fall till fall.
Fredrik

Hej Fredrik
Här kommer svar på frågorna:
1. Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom där kroppen p.g.a. en "oönskad inflammatorisk reaktion" skapar inflammation i tarmen, vilket ger upphov till sjukdomen. Inflammationen kan uppträda i hela mag-tarmkanalen men är vanligast i övergången tunntarm/tjocktarm samt i tjocktarmen. Även om man opererar bort en sjuk del av tarmen så finns det risk att inflammationen återkommer i en annan del. Därför bör inflammationsförebyggande medicinering övervägas efter operation.

2. Risken vid operation beror på många faktorer (allmäntillstånd, grad av inflammation, tidigare operationer, var inflammationen sitter, vilken typ av operation som planeras m.m.). Därför måste en riskvärdering göras i varje enskilt fall. Det finns alltid en viss risk för komplikationer vid bukkirurgi, varför man först bör överväga annan behandling. Risken i just ditt fall är således svår att bedöma för mig, då jag inte känner till ditt fall i detalj.

3. Om du genomgår en operation där den sjuka delen av tarmen avlägsnas finns goda chanser att du får mindre symtom (och färre toa-besök). Hur du kommer att fungera efter operationen är också beroende på vilket ingrepp som planeras och kan bäst besvaras av kirurgen när du får ytterligare information inför ev. operation.

4. Aktiv inflammation i tarmen ger förstås symtom från tarmen men också ofta mer allmänna symtom som trötthet och energilöshet. Även dessa symtom brukar bli bättre när man lyckas med behandlingen mot tarminflammationen.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog