Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Är ett calprotectinvärde på 1053 högt?

Kan värdet på ett calprotectinprov vara missvisande av någon orsak? Mitt värde låg på 1053. Hur stor är sannolikheten att det är kronisk tarminflammation??

Annkatrin


Hej Annkatrin
Normalvärde för calprotectin är < 50. Därefter följer en gråzon upp till ca 200. Ett värde på över 1000 är att betrakta som högt men är i sig inte helt bevisande för inflammatorisk tarmsjukdom. Ett sådant värde gör dock att man alltid går vidare med utredning innefattande koloskopi (endoskopisk undersökning av tjocktarmen och sista delen av tunntarmen) samt ibland också någon form av tunntarmsundersökning (t.ex. magnetkamera eller kapselendoskopi).

Det finns felkällor som kan ge ett falskt förhöjt värde. Ett exempel på detta är höga doser av antiinflammatorisk medicinering (NSAID).

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog