Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Vanliga frågor om Crohn/UC

Hej,
Jag är 20 år och undrar över framtiden. Finns det risk att mina barn får Crohns sjukdom eftersom jag har det? Jag har inte sjukdomen ärftligt, utan fick den via matförgiftning/salmonella.

Anton


Hej Anton
Orsaken till att man får inflammatorisk tarmsjukdom (t.ex. Crohns sjukdom) är inte helt klarlagd. Sannolikt spelar både ärftlighet och miljöfaktorer en viktig roll. Man brukar säga att barn till en förälder med inflammatorisk tarmsjukdom har ökad risk för att själva insjukna, men de flesta barn får alltså INTE sjukdomen.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej!
Vi har en dotter på 10 år som har haft kraftiga buksmärtor i flera år, och som tidigare fått diagnosen Crohns sjukdom och blivit behandlad med sulfasalazin och prednisolon. Diagnosen ställdes av patolog på sjukhuset efter två skopi-undersökningar som visade ett flertal inflammationsområden i såväl biopsi och med blotta ögat i kameran. Men 2010 gjordes alla skopier om igen, då med full medicinering av sulfasalazin och då med bara ett fåtal inflammationsställen och mina frågor är nu:

1: Kan man på det ”patologiska planet” ta bort inflammationen i tarmen när man äter medicin?
2: Kan man avskriva en diagnos som är satt som Crohns och ersätta den diagnosen med funktionella buksmärtor? För detta är precis vad som har hänt i detta fall.
3: Vad betyder då funktionella buksmärtor?
4: Det sista jag vill fråga är finns det någon specialistmottagning på barnbuksmärtor? För nu får det räcka, vår dotter har varit hemma från skolan i 5 veckor utan att få någon som helst hjälp från sjukvården.

Jag vet att det är många frågor men vi får inga svar av vår gastroenterolog, så nu hoppas vi få svar av er.

Tack på förhand
Kristoffer och Maria


Hej Kristoffer och Maria,
1. Crohns sjukdom är en kronisk sjukdom men kan behandlas medicinskt så att inflammationen inte längre går att se endoskopiskt eller mikroskopiskt. Sjukdomsförloppet är mycket individuellt och behandlingen kan se olika ut i det enskilda fallet.
2. Jag tycker inte att en tidigare klarlagd diagnos kan avskrivas men det kan absolut vara så att sjukdomen är så välbehandlad (i så kallad remission) att den inte ger några som helst symtom. Om man då trots allt har symtom och man inte kan se några tecken till inflammatorisk aktivitet i mag-tarmkanalen kan man tänka sig att dessa symtom har annan orsak än Crohns sjukdom.
3. Funktionella buksmärtor beror på en "ökad känslighet" i mag-tarmkanalen som gör att man kan få symtom (buksmärta) av de händelser som normalt sker, dvs att mag-tarmkanalen hanterar maten.
4. Den högsta kompetensen brukar finnas på det universitetssjukhus som servar det län man bor i. Jag tror att det i ert fall är Akademiska sjukhuset i Uppsala där det finns mycket kompetenta barngastroenterologer.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Är en 44–årig kvinna som fick diagnosen Crohns sjukdom 1982 och var sjuk ungefär ett halvår innan 20–30 cm tunntarm opererades bort. Mådde bra fram till 1988 då man upptäckte att ytterligare 10-15 cm tarm var inflammerad. Den delen opererades också bort. Sedan dess har jag inte varit sjuk. Kan man säga att jag är frisk nu, eller har jag fortfarande Crohns sjukdom?

Mvh Karin


Hej Karin
Crohns sjukdom är en kronisk sjukdom som löper i skov, dvs inflammationen kommer och går. Det kan vara så att man får ett eller ett par skov och sedan aldrig mer blir sjuk. Sjukdomsförloppet ser väldigt olika ut hos olika individer. Ju längre tid som går efter det senaste skovet, ju mindre risk finns för nytt insjuknande, men risken för nytt skov finns alltid kvar. Du skriver att det gått 20 år sedan ditt senaste skov, vilket tyder på att du har relativt liten risk för nytt insjuknande.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej, jag har en son på 17 år som sedan 4 år tillbaka har diagnosen Crohns. Jag är lite nyfiken på den forskning som görs om Crohns sjukdom. Var kan man hitta bra information om den och de resultat som kommer fram? Jag kan inte hitta någon webbplats där forskningen sammanställs på ett begripligt sätt.

Farshad


Hej Farshad!
Mitt förslag är att du går in på Mag- och tarmförbundets hemsida, www.magotarm.se.

Här finns lättförståelig, uppdaterad information om mag-tarmsjukdomar. Du kan också bli medlem i Mag- och tarmförbundet, då får du medlemsmagasinet Allt om mage, där mycket av det senaste om forskning kring bl.a. Crohns refereras.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej,
Vår son utreds för Crohns sjukdom. Vad kan det betyda det om han, som tidigare tappat vikt men behållit längdtillväxten, "byter" och börjar öka i vikt men tappar 1,5 kurva under 9 månader i tillväxt? Vår son ligger nu på -2,5 SD från föräldramedellängd.

Mvh/ Pauline


Hej Pauline
Längd och viktkurvan är ett grovt mått på att allt står väl till med barnets utveckling och kan normalt sett variera en del från förväntad utvecklingskurva. Om barnet har en underliggande sjukdom kan detta påverka utvecklingen av längd och vikt på olika sätt.

Om sådana avvikelser är ihållande bör man förstås utreda noggrant och tillse att barnet får en adekvat behandling för den underliggande sjukdomen. Vad gäller din specifika fråga om att det nu framförallt är längdtillväxten som påverkas, så faller detta utanför mitt kompetensområde och jag tror att en barnläkare är bäst lämpad att svara på denna fråga.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog