Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Frågor om graviditet & preventivmedelsfrågor

Jag undrar om det är vanligt att menstruationen upphör vid skov?

Hej,
När man har ett kraftigt skov av inflammatorisk tarmsjukdom kan kroppens naturliga balans påverkas och menstruationscykeln tillfälligt rubbas vilket kan avspeglas i utebliven menstruation. Detta brukar rätta till sig när skovet är behandlat. Vid lång tids utebliven mens är det dock bra att rådgöra med sin gynekolog så att det inte finns någon annan bakomliggande orsak.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej.
Min dotter har Crohns sjukdom och har precis börjat med p-piller. Läste på bipacksedeln att man ska rådfråga läkare när man har Crohns sjukdom. Hur är det med det? Vi nämnde sjukdomen när hon fick p-pillren utskrivna, och läkaren sa inget. P-pillren heter Yasmin 28.

Mvh Ulrika


Hej Ulrika
P-pilleranvändning medför en ökad risk för blodpropp. Detta gäller speciellt om man har ärftlighet för sådan sjukdom, tidigare haft blodpropp, eller har andra riskfaktorer.

Inflammatorisk tarmsjukdom (t ex Crohns sjukdom) ger i sig en mycket liten riskökning för blodproppssjukdom. Detta är skälet till att man ska rådfråga sin läkare innan man börjar använda p-piller vid Crohns sjukdom. Om ej övriga riskfaktorer som t ex ärftlighet för blodproppssjukdom eller tidigare blodpropp föreligger, brukar man dock ej se något hinder för p-pilleranvändning.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej!
Jag är en kvinna på 30 år som har Crohns sjukdom. Jag opererade bort en del av tunntarmen och tjocktarmen 2006 och har sedan dess ett okej liv med endast sporadiska anfall. Jag har inte medicinerat efter operationen eftersom jag ville skaffa barn, och min läkare tyckte inte att det var nödvändigt. EN operation är ingen operation säger han. Hur som helst fick jag min dotter med kejsarsnitt. Detta efter att mina två gastroläkare rekommenderat det efter en sådan operation jag hade genomgått, samt att kirurgen som gjorde själva operationen också rekommenderade detta. Problemet: Ingen jobbar kvar och det står inte något skrivet om detta i någon journal. Nu är jag gravid igen och läkarna tycker nu att jag ska föda vaginalt. Men jag känner mig väldigt kluven och vet inte vem jag ska lita på. Kan det medföra någon risk att föda "normalt"? (Har idag inte fått någon ny gastroläkare och går inte på några kontroller).

Mvh Sara


Hej Sara
Rent medicinskt så brukar det vara möjligt/riskfritt med en vaginal förlossning efter att ha genomgått en sådan operation som i ditt fall. Man måste dock också väga in andra faktorer, framförallt inställningen hos dig.

Om man har Crohns sjukdom så tycker jag att man ska gå på specialistmödravården under graviditeten. Där är man van att ta denna typ av diskussion och har en stor erfarenhet av liknande situationer.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej!
Jag fick min diagnos på Crohns 2002. Jag är nu 30 år, och min sambo och jag diskuterar om att skaffa barn om något år. I dagsläget går jag på 150 mg immunomodulerande läkemedel om dagen. Jag vet att det inte är bra under graviditeten för barnet. Jag är nyfiken på vad ni rekommenderar för behandlingar under graviditeten, och under amning. Jag kommer självklart att kontakta min läkare. Men nu forskar jag efter alternativ som jag sedan kan diskutera med min läkare.

Gabby


Hej Gabby
Om du har en stabil dos av ditt läkemedel och mår bra avseende tarminflammationen så bör du fortsätta med behandlingen under graviditeten. Det finns stor erfarenhet av medicinsk behandling under graviditet. Risken för att graviditeten ska påverkas negativt av ett skov är mycket större och avbrytandet av en framgångsrik medicinering ökar risken för skov...

Man bör dock (precis som du planerar) alltid diskutera saken med sin läkare.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej!
En lite undran bara, jag har Crohns sedan sju år tillbaka. I samband med det fick jag problem med samlagssmärtor som sedan utvecklades till vestibulit. Har man sett något samband mellan Crohns och vestibulit? Tacksam för svar!

Cajsa


Hej Cajsa
Vid inflammation i framför allt ändtarmen, kan det vara smärtsamt med samlag då vagina och ändtarm ligger i nära anatomisk anslutning. Sådan smärta brukar vara kopplad till att man har en pågående inflammation. Jag känner ej till någon forskning gällande kopplingen mellan Crohns sjukdom och vestibulit men kan tänka mig att man efter inflammation i ändtarmen kan utveckla en "ökad känslighet" i området trots att aktuell inflammation i tarmen ej längre föreligger.
Man vet också att det är överrepresenterat med samlagssmärta vid IBS, som är en funktionell mag-tarmsjukdom som beror på ökad känslighet i tarmen.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog