Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Frågor om läkemedel

Hej!
Min dotter som är 26 år har haft Crohns i ca 10 år. Hon har fått behandlingar med läkemedel, kortison och azatioprin. I december blev hon akut sämre och gjorde en stomioperation och mådde bra i några månader. Sedan i våras har hon haft ont och besvärligt och fick konstaterat en varböld i magen som behandlades med antibiotika. Trots det så kände hon sig inte riktigt bra och för ett par veckor sedan åkte hon in akut. Efter några dagar gjordes en MR, svar på den fick hon idag, 15/8, och det visade sig att hon har nya inflammationer på flera ställen i tarmen och en fistel på den stomiopererade delen. Imorgon ska de börja med TNF-hämmare, hon fick det vid ett antal tillfällen före sin operation. Vad kommer nu att hända tror ni med hennes sjukdom? Finns någon annan behandling som kan vara effektiv? Läste på nätet om något som heter Adacolumn (aferesbehandling). Kan det vara bättre eller är det likvärdigt med TNF-hämmare? Tacksam för ert expertutlåtande.

Vänliga hälsningar!
Margaretha


Hej Margareta
Din dotter verkar ha en mycket besvärlig Crohns sjukdom och dessutom drabbats av en fistel. Det är viktigt att hon nu får den mest effektiva behandling som vi har, vilket är TNF-hämmare.

Aferesbehandling är en terapi som jag tror har mycket sämre chans att hjälpa din dotter i nuvarande situation. På basen av den information som jag fått i ditt brev så tycker jag att er läkare gör helt rätt som nu startar upp med TNF-hämmare vilket borde ha goda möjligheter att påverka sjukdomen i positiv riktning.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej!
För 1,5 år sedan fick jag diagnosen collagenös kolit (är det samma som kollagen kolit?) och har sedan dess ätit medicinen mesalazin 2 tabletter/dag. Mår mycket bättre nu. Ska jag fortsätta ta medicinen varje dag eller ska jag ta en paus? Försöker att inte äta så mycket spannmålsprodukter, märker att detta fungerar bra för mig.

Hälsningar!
N

Hej

Kollagen kolit (= collagenös kolit) är en ”mikroskopisk inflammation” i tjocktarmen som ofta ger upphov till diarré. Man kan behandla detta tillstånd på olika sätt t.ex. med ett så kallat 5-ASA-preparat som i ditt fall.

Det finns en ganska god möjlighet att inflammationen läker ut och man kan då sluta med sin medicin efter en tids behandling. Det är dock viktigt att man stämmer av med sin behandlande läkare innan man slutar med medicineringen. Om man gör uppehåll och märker att symtomen förvärras igen bör man återuppta medicineringen.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Vilka biverkningar har TNF-hämmare? Vilka har metotrexat?

Monica


Hej Monica
De flesta som behandlas med metotrexat och TNF-hämmare får inga eller lindriga biverkningar. Båda preparatgrupperna är dock mycket potenta, och ibland kan allvarligare biverkningar förekomma.

Metotrexat - Allmänna biverkningar som sjukdomskänsla, illamående, onormal trötthet, frossa och feber, yrsel samt ökad infektionskänslighet förekommer. Man kan också få påverkan på slemhinnor som t.ex. munsår. Ibland ses påverkan på benmärgen som kan leda till brist på olika blodkroppar. Om man behandlas med metotrexat följer man därför blodbilden med regelbundna blodprov. Om man ser tecken till benmärgspåverkan kan man sätta ut preparatet, minska dosen eller öka doseringsintervallen. Ibland ses leverpåverkan varför även regelbunden blodprovskontroll för leverpåverkan görs. Metotrexat orsakar biverkningar främst vid höga och frekventa doseringar.

TNF-hämmare - Man kan få en övergående allmän sjukdomskänsla efter injektionen/infusionen. Om läkemedel ges som dropp kan man ibland känna ett tryck över bröstet och andnöd under tillförseln av läkemedel, detta kan ofta undvikas om droppet stängs av en stund och sedan återstartas i långsammare takt. Man ser också en ökad infektionskänslighet för t.ex. virusinfektioner. Huvudvärk och yrsel kan förekomma, liksom torr hud och klåda.

Detta är de vanligaste biverkningarna sett ur ett kliniskt perspektiv. Det finns naturligtvis många fler, men ovanligare biverkningar i båda preparatgrupperna. Om behandling med dessa typer av läkemedel blir aktuell ska de alltid handhas av läkare med erfarenhet av sådan behandling samt följas upp enligt rutiner i aktuella vårdprogram.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej!
Har alldeles nyligen blivit diagnostiserad för Crohns sjukdom, bl.a. genom en kapselendoskopi. Känns bra att till slut få detta svar, då jag nu är 44 år och har mer eller mindre haft magproblematik sedan tonåren.

Nu till frågeställningen: meningen var att jag skulle påbörja behandling med prednisolon och sedan fasa ut den, men jag kan inte påbörja denna då jag har en allergi mot gelatin sedan tidigare. Finns det liknande preparat som inte innehåller gelatin? Tacksam för svar!

Cecilia


Hej Cecilia
De flesta kortisonpreparat i tablettform innehåller tyvärr gelatin. Ett undantag är betametason, som kan ges som alternativ till prednisolon. Prata med din läkare så kan du säkert få behandling med detta preparat istället.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej!
Jag har en del frågeställningar och funderingar gällande betametasonbehandlingen som jag just nu genomgår. Påbörjade den med 14 tabletter per dag i en vecka. Minskade sedan med två den åttonde dagen. På fredag ska jag gå ner till 10 om dagen.

Min kropps reaktion på detta är följande: skakig, tryck över bröstet, andfådd, känns som om jag åker båt, yr, ökat tryck i huvudet, pirrningar i tungan, till viss del illamående. Är detta normalt?

Har försökt att nå behandlande läkare, men hon jobbar på annan plats just nu. Ingen annan läkare har heller ringt. Tacksam för svar.

Cecilia


Hej Cecilia
Betametason är ett kortisonpreparat som, när det ges i högre doser, kan framkalla sådana biverkningar som du beskriver. Biverkningarna brukar avta i takt med att dosen minskas.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej!
Jag är 17 år och lever med Crohns sjukdom. Jag fick diagnosen i februari 2010 och sedan dess har jag gått på kortison mer eller mindre. Det var snart ett år sedan jag fick diagnosen och jag har varit symtomfri i tre månader under det senaste året.

Läkaren har höjt och sänkt kortisonet hela tiden. Jag har blivit bättre vid upptrappning, men när jag inte äter det längre blir jag dålig och jag får höja dosen. Samma sak upprepar sig igen, jag blir bra, jag få sänkt dos osv.

Vad jag har hört så ska man äta så lite kortison som möjligt. Min mamma och jag har bett om biologisk behandling, men min läkare vill inte gå med på det utan vill fortsätta som vi gjort nu.

Min fråga är då, är det här normalt? Hur ska jag göra för att få byta behandling, att hålla på så här går ju inte.

Elin


Hej Elin
Vid Crohns sjukdom används ofta kortison för att behandla den akuta inflammationen. Man behöver också sätta in någon annan typ av läkemedel parallellt med kortisonkuren för att vidmakthålla inflammationsfrihet efter det att man trappat ut kortisonet. Vid Crohns sjukdom används ofta azatioprin (ett immunomodulerande läkemedel) i första hand. Om detta ej fungerar brukar man istället ge biologisk behandling.

Vad jag förstår av ditt brev så har du endast fått kortisonbehandling. Då inflammationen och dina symtom återkommer efter utsättande av kortisonet ska man enligt ovan ge annan behandling som håller dig inflammations- och symtomfri utan kortison. Om du inte kan prata med din läkare om detta tycker jag att du ska be att få kontakt med en annan läkare.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej,
Detta är ett läkemedel som ofta används när sjukdomen är mer kronisk och långvarig och inte vill gå över med en eller två kortisonkurer. Azatioprin är ett sk immundämpande eller immunosuppressivt läkemedel, med viss cellhämmande effekt, och kallas ibland för ”cellgift”.

Det tas i form av tabletter med en daglig dos. Effekten av medicinen är att de aktiva blodceller som strömmat ut från blodbanan in i tarmslemhinnan och håller sjukdomen aktiv, fås att lugna ner sig. Effekten är ganska långsamt insättande och tar ofta uppåt 2-3 månader från start innan full effekt uppnås.

Behandlingens längd varierar från månader till flera år och är ofta ett bra alternativ för personer med en mer kroniskt aktiv Crohn.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej,
Kroppens immunsystem består av olika sorters blodceller som cirkulerar runt med blodet och i kroppens vävnader. Dessa ska skydda kroppen mot inkräktare. De olika cellerna ”pratar med varandra” med olika signalämnen, sk cytokiner.

Ett av dessa signalämnen är TNF, som även kallas för TNF-alfa. Detta är ett av de första signalämnena som produceras när kroppen aktiveras i en inflammation, och som i sin tur ”sparkar igång” produktionen av många andra signalämnen. TNF kan liknas vid en liten snöboll, som när den börjat rulla blir en stor snöboll, som inte går att stoppa.

Då TNF intar en sådan viktig central roll i kroppen, och vid olika sjukdomar kan aktiveras ”felaktigt”, har man tagit fram läkemedel som aktivt bromsar och hämmar dess effekt. Dessa kallas för TNF-hämmare (eller TNF-blockerare). De har kommit att utgöra grundbehandlingen av de med en svårare, kroniskt inflammatorisk sjukdom som Crohn, RA (Reumatoid Artrit), Psoriasisartrit, Psoriasis och AS (Ankyloserande Spondylit).

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej! Jag vill jättegärna höra vilka biverkningar de biologiska läkemedlen mot Crohns sjukdom kan ha.

Mary


Hej Mary

När man behandlar med biologiska läkemedel så har man valt en mycket potent behandling där det liksom hos andra läkemedelsgrupper finns många ovanliga biverkningar beskrivna.

De flesta patienter tål dock behandlingen väl, och behandlingsresultatet är ofta positivt. Om man ger läkemedlet i dropp (infusion) är de vanligaste biverkningarna relaterade till infusionen och består i övergående andnöd, nässelutslag och huvudvärk. Dessa biverkningar kan, om de uppträder ofta, undvikas om man ger dosen långsammare eller "förbehandlar" med kortison och/eller antihistaminpreparat.

Innan denna typ av behandlingar sätts in så är det viktigt att man går igenom biverkningsprofil, förväntad effekt och andra frågor med sin ansvariga läkare.
Detsamma gäller om man redan är under behandling och frågor av denna art dyker upp. Jag tror inte att det är rätt forum att här göra en fullständig genomgång av specifika preparats biverkningsprofil.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej!
Min kusin, som är 14 år, är sjuk sedan 5 år. Hon bor i Polen och tar ett immundämpande läkemedel mot Crohns sjukdom. Hon mår nu bra och har inte varit på sjukhus under den här tiden. Jag undrar om man nu kan minska dosen av läkemedlet. Tack för snabbt svar.

Mvh Daniel


Hej Daniel
Det immundämpande läkemedel din kusin tar doseras efter kroppsvikt, så om din kusin mår bra och tolererar sin behandling tycker jag att hon ska stå kvar på den dos hon nu har.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Jag är diagnostierad med Crohns sjukdom sedan 3 år tillbaka och är idag 20 år. Under en längre tid har jag känt mig väldigt trött, hela tiden. Det känns som all energi bara rinner av mig och det spelar ingen roll hur mycket jag sover. Nyligen upptäcktes att jag har B12-brist och jag får nu B12-tabletter mot detta. Nu till min fråga; hur lång tid tar det innan tabletterna börjar verka och jag blir piggare? Sen undrar jag också om jag borde få något mer pga B12-bristen? En bekant med liknande problem äter även folsyra-tabletter. Varför gör man det? Tack på för hand!

Elin


Hej Elin
Vid Crohns sjukdom är det ganska vanligt att man får B12-brist. Trötthet är ett vanligt symtom på sådan brist. När man inlett tablettbehandling med B12-vitamin så är det viktigt att man efter 1-2 månader tar ett nytt blodprov för att kontrollera att man tillgodosett sig vitaminbehandlingen. Det förekommer att man har svårt att absorbera vitaminet i tablettform. Man kan då behöva B-vitaminsprutor om inte vitaminvärdet gått upp vid kontroll efter en period med tablettbehandling.

Folsyra är en annan B-vitamin som man kan ha brist på samtidigt med B12-brist. Fråga din läkare om folsyrahalten är kontrollerad vid tidigare blodprovstagning. Det är också viktigt att man tar prov för att se om man har järnbrist, vilket också kan leda till trötthet.

Effekten på tröttheten av B-vitaminbehandling borde komma efter 2-3 veckor.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej!
Min son har Crohns sjukdom sedan fyra år. I början behandlades han med bl.a. folsyra. Den togs bort i samband med att medicineringen ändrades. Nu behandlas han med biologisk medicin och sulfasalazin. Jag har hört att vitamin B12 är en viktig del i medicineringen. Stämmer det?

Ann


Hej Ann
Det är viktigt att överväga B12-tillskott vid vissa situationer om man har Crohns sjukdom. Detta gäller för patienter med Crohns sjukdom i tunntarmen, där B12 normalt absorberas. Om man t.ex. som del i behandlingen har opererat bort en del av tunntarmen bör man alltid ge B12-tillskott. Detta gäller även om man inte är opererad och blodprover visar brist/lågt värde på B12.

Om prover däremot visar normala halter av B12 behöver man inte "fylla på". Man brukar oftast kontrollera B12-prover någon gång om året för att se om brist uppstår och vid behov påbörja B12-behandling.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej.
Min fundering är: kan intag av kosttillskottet kreatin ha någon negativ effekt på Crohns sjukdom, eller ev. förvärra tillståndet? Äter nu azatioprin och mesalazin. Kan kreatin orsaka några komplikationer vad gäller medicineringen?

Olof


Hej Olof
Negativa effekter av kreatin vid Crohns sjukdom är inte studerade. Vad man vet är dock att kreatin kan ge biverkningar från mag-tarmkanalen i form av diarré och magknip. Man vet heller inte om kreatin påverkar din medicinering. Du har en bra men potent medicinering för din Crohn, och interaktioner mellan din medicinering och kreatin kan inte uteslutas.

Min rekommendation blir således att du avstår från kreatinet, eftersom man ej kan utesluta att din sjukdom eller medicinering påverkas negativt.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej,
Jag har Crohns och är gravid i vecka 23. Jag har precis haft ett rejält skov där jag var dålig och inte kunde arbeta. Illamående, kräkningar, magvärk och fullkomligt slut. Har varit hos min läkare och fått kortison. Jag har nu läst på denna sida och förstått att skov inte alltid går fostret obemärkt förbi. Detta pratade vi inget om, min läkare och jag. Vad är det som kan hända med bebisen? Bör jag oroa mig?

Jag medicinerar inget annat än kortison, ska prova medicin efter graviditeten. Bör jag kontakta mödravården även vid skov? Känner mig inte tillräckligt informerad kring hur jag ska förhålla mig då jag är gravid, har Crohns och har skov. Tack på förhand för svar!

Nina


Hej Nina
Om man får ett skov av Crohns sjukdom under graviditet så är det viktigt att man ger bra och effektiv behandling mot den aktiva inflammationen. Du har fått kortisonbehandling, vilket brukar vara ett snabbt och bra sätt att minska inflammationen. Faran för graviditeten är om man inte får inflammationen under kontroll.

Om du nu mår bättre igen så behöver du således inte oroa dig. Om skovet gått över så tror jag inte att ditt barn har tagit någon som helst skada.

Vid skov under graviditet så är det bra om man stämmer av med mödravården vad gäller dels hur man mår och dels vilken medicin man får. Har man återkommande skov under graviditeten så kan det också vara bra att man går på "specialistmödravården".

Det är också viktigt att man stämmer av med sin gastroenterolog så fort man har tecken till skov av sjukdomen. Man kan då om det behövs snabbt sätta in behandling.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hejsan!
Jag har drabbats av skov och har pratat med min läkare om det. Har fått 40 mg kortison om dagen. Börjar redan känna mig bättre, men min fråga är: kan jag träna med den höga dosen? Jag är nämligen lite av en träningsnarkoman och tränar alltid stenhård styrketräning. Jag känner hur det pirrar i kroppen, men samtidigt känner jag till bieffekterna. Min andra fråga är: det står inget i innehållsförteckningen om alkohol, är det ok att dricka alkohol när man tar ett kortisonpreparat?

Robin


Hej Robin
När man drabbats av ett Crohnskov och inflammationen i tarmen är aktiv, så går mycket av kroppens energi åt i denna process. Man bör då vara försiktig med hård träning, men om man orkar kan man naturligtvis träna på en lättare nivå utan maxträning.

Kortison i höga doser tillsammans med alkohol kan ge upphov till att man blir mer och annorlunda påverkad av alkoholen än vad man är van vid. Ta det därför lugnt med alkoholen under kortisonkuren och undvik att dricka dig berusad.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Vilka mediciner ska man undvika att ta vid Crohns sjukdom, så att man inte skadar tarmen ytterligare? Paracetamol ska visst fungera men inte ibuprofen? Stämmer det?

Marianne


Hej Marianne
Ibuprofen hör till gruppen NSAID, som kan påverka slemhinnan i mag-tarmkanalen negativt. Detta är ej fallet med paracetamol, som ej har sådan påverkan på slemhinnorna.

Har man inflammatorisk tarmsjukdom som Crohn, kan tarmen bli irriterad av NSAID och ibland påverka sjukdomen negativt. Detta gäller framförallt om man medicinerar regelbundet med NSAID eller tar stora doser.

Det kan gå bra med enstaka doser NSAID trots att man har Crohns sjukdom, men man bör i sådana fall först rådgöra med sin gastroenterolog. Om paracetamol fungerar lika bra mot den aktuella smärtan/värken bör man välja denna medicin i första hand.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hur länge kan man ta budesonidtabletter, och hur ska man ta dem när man har kollagen kolit?

Ulrika


Hej Ulrika

Budesonid är ett kortisonpreparat som används vid olika typer av inflammation i tarmen (t.ex. kollagen kolit). Man brukar börja med 3 tabletter om dagen och så småningom trappa ner till 2 och senare till 1 per dag (förutsatt att symtomen ej förvärras vid nedtrappningen).

Dosen 1 tabl/dag brukar man fortsätta med i ca 3 månader och sedan göra ett utsättningsförsök. Om symtomen sedan ej återkommer kan man fortsätta medicinfri. Om symtomen återkommer får man börja om med behandlingen och sedan fortsätta med lägsta möjliga dos i en längre period för att sedan göra ett nytt utsättningsförsök.

Hos en del patienter återkommer symtomen trots upprepade utsättningsförsök, och behandlingen kan behöva fortsätta under lång tid. Det är då viktigt att man medicinerar med minsta möjliga dos (ibland så lite som 1 tablett varannan dag). Vid lång tid med kortisonbehandling är det också viktigt att man får extra kalk och D-vitamin för att minska risken för urkalkning av skelettet.

Vid behov av långtidsmedicinering kan man också överväga att ge annan behandling än kortison (t.ex. immunomodulerande medel som azatioprin).

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Kan en inflammation blossa upp på nytt fast man äter budesonid? Just nu äter jag två budesonidtabletter om dagen och har 2-3 diarréer om dagen. Jag mår väldigt illa och har kraftiga magsmärtor.

Ulrika


Hej Ulrika
Om man har budesonidbehandling vid mikroskopisk kolit så kan inflammationen ibland blossa upp igen när man börjar trappa ner dosen från t.ex. 3 till 2 tabletter. Det är då viktigt att man stämmer av med sin behandlande läkare som får ta ställning till ny dosjustering.


Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej!
Efter kortisonbehandling och långvarig närings- och vätskebrist fick min son en stroke för ett år sen. Han har Crohns och har nu börjat med biologisk behandling. Läste att en av de sällsynta biverkningarna var just stroke, har han större risk att drabbas av det igen p.g.a. sin tidigare stroke?

Annika


Hej Annika
Biologiska läkemedel är en mycket potent behandling, som oftast har en god effekt vid Crohns sjukdom. Det finns många biverkningar beskrivna, eftersom man har haft mycket stora krav på kartläggningen före och efter marknadsföringen av dessa preparat.

De flesta biverkningar är väldigt sällsynta, men ibland allvarliga. När det gäller denna typ av biverkningar så måste man i varje enskilt fall noga överväga nyttan med behandlingen mot eventuella risker i det aktuella fallet.

När det gäller ev. ökad risk för stroke så kan det vara av värde att ansvarig gastroenterolog diskuterar med den ansvarige neurologen/strokespecialisten för att göra en bra riskvärdering just vad gäller din sons behandling.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej,
Jag står på immunomodulerande behandling och en biologisk behandling sedan ett antal år. Jag tycker att när jag blir infekterad, så går mina luftvägsinfektioner "aldrig" över, utan sätter sig stenhårt fast i bröstet och jag känner mig sjuk jättelänge. Har det samband med min behandling och vad kan jag göra?

Helena


Hej Helena
Den behandling du får (biologisk och immunosupprimerande) ges för att minska inflammationen i tarmen och man blir då ibland också mer känslig för infektioner. Om man uppnår en god behandlingseffekt kan man så småningom överväga att minska på medicineringen för att minska på infektionskänsligheten. Detta måste förstås bedömas av ansvarig läkare i det enskilda fallet. Jag tycker att du ska ta upp frågan med din behandlande läkare.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej,
Av de som får Crohns sjukdom är det ca hälften som har en lindrig sjukdom och de klarar sig i långa perioder helt utan besvär och behöver därför inte heller medicinsk behandling.

Man har däremot sett att ca 30 % av patienterna har en mer kroniskt, aktiv sjukdom som kräver mer intensiva insatser för att få sjukdomen under kontroll. Kortisontabletter brukar många gånger vara förstahandsmedel vid de akuta skoven/anfallen, men det har ingen skyddande effekt på sikt mot återfall.

Är sjukdomen mer kroniskt aktiv brukar man som läkare använda sk immundämpande läkemedel som azatioprin eller den nya generationens läkemedel med TNF-hämmare, som mer effektivt bromsar den kroniska inflammationen i tarmen både akut och som skydd mot återfall.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog