HUMIRA-injektioner

Så här injiceras HUMIRA

HUMIRA injiceras med en förfylld injektionspenna eller spruta. Vanlig dosering är varannan vecka.
 Det är viktigt att patienten lär sig allt om hur pennan/sprutan ska användas innan han/hon lämnar mottagningen, eftersom han/hon sedan ska sköta injektionerna själv.

Efter att pennan/sprutan använts ska den alltid kasseras.

Penna

1. Ta fram det du behöver

 • Ta fram injektionspennan från kylskåpet 15–20 minuter före injektion.
 • Ta fram en spritsudd (finns i förpackningen).

OBS! Kontrollera även utgångsdatum. Använd inte pennan efter angiven månad och år.

2. Förbered injektionsstället

 • Välj ett nytt injektionsställe på lår eller mage, mer än 3 cm från den plats där HUMIRA senast injicerades och minst 5 cm från naveln.

OBS! Injicera aldrig i ett område som är rött, har blåmärken eller känns hårt då det kan tyda på en lokal infektion.

 • Tvätta händerna grundligt med tvål.
 • Torka av området med spritsudden och undvik därefter att vidröra området.

3. Förbered injektionspennan

 • Håll HUMIRA-pennan upprätt med det grå locket märkt 1 uppåt.
 • Studera injektionsvätskan i fönstret, den ska vara klar och ofärgad.

OBS! Pennan får inte användas om vätskan är grumlig, missfärgad, innehåller flagor, har varit fryst eller legat i direkt solljus. Använd inte heller pennan om den tappats eller krossats.

4. Injicera

 • Håll pennan i ett stadigt grepp, mitt på.
 • Ta bort skyddslocken, först det grå locket märkt 1, därefter det plommonfärgade locket märkt 2. Sätt aldrig tillbaka locken innan injektion då dessa kan skada nålen och riskera att avfyra injektionen.
 • Tryck ihop den rengjorda huden och placera injektionspennan i rät vinkel mot huden med fönstret riktat uppåt.
 • Tryck in den plommonfärgade knappen.
 • När du hör klicket ska du långsamt räkna till tio och hålla kvar 
injektionspennan.
 • När du räknat klart kontrollerar du att hela det gula fältet är synligt i fönstret och att det slutat röra sig. Om inte det gula fältet syns är injektionen inte komplett.
 • Dra injektionspennan rakt ut i samma räta vinkel från huden.
 • Håll en bomullstuss mot injektionsstället i 10–15 sekunder. Det kan 
eventuellt komma ut en droppe blod eller vätska vilket är helt normalt. Gnugga inte på injektionsstället. Sätt på plåster om du vill.

5. Kasta använt material

 • Kasta förbrukade injektionspennor enligt de anvisningar du fått från din sjuksköterska eller läkare.
 • Skyddslocken kan sorteras och slängas som hårdplast.
 • Fulla och förslutna behållare lämnar du till ditt apotek eller till din lokala ­miljöstation. Observera att lokala avvikelser kan förekomma! Hör efter med ditt apotek om vad som gäller där du bor.

 

Spruta

1. Ta fram det du behöver

 • Ta fram sprutan från kylskåpet 15–20 minuter före injektion.
 • Ta fram en spritsudd (finns i förpackningen).

OBS! Kontrollera även utgångsdatum. Använd inte pennan efter angiven månad och år.

2. Förbered injektionsstället

 • Välj ett nytt injektionsställe på lår eller mage, mer än 3 cm från den plats där HUMIRA senast injicerades och minst 5 cm från naveln.

OBS! Injicera aldrig i ett område som är rött, har blåmärken eller känns hårt då det kan tyda på en lokal infektion.

 • Tvätta händerna grundligt med tvål.
 • Torka av området med spritsudden och undvik därefter att vidröra området.

OBS! HUMIRA är en vätska som ska vara genomskinlig och färglös. Sprutan får inte användas om vätskan är grumlig, missfärgad, innehåller flagor, har varit fryst eller legat i direkt solljus. Använd inte heller sprutan om den tappats eller krossats.

3. Injicera

 • Ta bort skyddet från nålen och var försiktig så att den inte vidrör något. Skaka inte sprutan.
 • Tryck ihop den rengjorda huden med en hand och håll stadigt.
 • Ta sprutan med den andra handen och håll den i 45 graders vinkel mot huden.
 • Stick in nålen hela vägen in i huden med en snabb, kort rörelse.
 • Släpp taget om huden.
 • Tryck in sprutans kolv för att injicera HUMIRA. Det tar 2–5 sekunder att tömma sprutan.
 • Dra ut sprutan ur huden. Var försiktig och dra i samma vinkel.
 • Håll en bomullstuss mot injektionsstället i 10–15 sekunder. Det kan eventuellt komma ut en droppe blod eller vätska vilket är helt normalt. Gnugga inte på injektionsstället. Sätt på plåster om du vill.

4. Kasta använt material

 • Sätt inte tillbaka nålskyddet.
 • Klipp av nålen med Safe-Clip som du får på din mottagning.
 • Kassera sprutor och nålar enligt anvisningar som du fått av din sjuksköterska eller läkare.