Resa med HUMIRA

HUMIRA på resan

HUMIRA är en enkel medicin att injicera av patienten själv och ha med på resa. Eftersom läkemedlet tas via en lätthanterlig förfylld injiceringspenna eller förfylld spruta behöver patienten inte besöka sjukhus.

HUMIRA är ett smidigt läkemedel att ta på resa. Läkemedlet ska dock förvaras i en kylväska tillsammans med kylklampar och ligga kvar i sin kartong inne i kylväskan. Vid behov kan HUMIRA förvaras vid rumstemperatur (upp till 25 °C) under högst 14 dagar. Viktigt att säkerställa att den skyddas från ljus. När sprutan/pennan tagits ur kylskåpet för förvaring i rumstemperatur, måste den användas inom 14 dagar eller kasseras, även om den stoppas tillbaka i kylskåpet. Tipsa patienten om att skriva upp datumet då sprutan/pennan tas ur kylskåpet för första gången, och datumet då den ska kasseras. Om patienten ska ta med HUMIRA på resa utomlands, ska även intyget ”Jag behandlas med HUMIRA” tas med. Intyget ska undertecknas läkare. Om du saknar information om kylväskor för HUMIRA, kontakta din AbbVie-representant.