Effekt

Studier har visat att HUMIRA kan reducera eller hjälpa till att stoppa symtomen vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit, samt att kontinuerlig behandling kan förhindra att symtomen återkommer.

Vanligen märker patienten en förbättring med HUMIRA inom någon till några veckor. Behandlingssvaret kan dock variera från individ till individ. Effekten bör utvärderas efter 8-12 veckor.

Under tiden är det viktigt att patienten fortsätter att ta sina injektioner.

När läkemedlet börjar verka minskar de direkta besvären av sjukdomen. Dessutom har behandlingen en dokumenterat positiv inverkan på allmäntillståndet.

Mer information om effekten hos HUMIRA hittar du på Fass.se. Vill du fördjupa dig i de studier som ligger till grund för de olika indikationerna inom inflammatoriska tarmsjukdomar, se referenserna här nedan.

  • Colombel JF, Sandborn WJ, Rutgeerts P et al. Adalimumab for maintenance of Clinical response and remission in patients with Crohn’s disease: the CHARM trial. Gastroenterology 2007;132:52–65.
  • Haens et al. Rapid response to adalimumab in Crohn’s disease patients who have failed infliximab. Poster at DDW 2007, Washington DC, USA, maj 19–24, 2007.
  • Reinisch W et al. Adalimumab for induction of clinical remission in moderately to severely active ulcerative colitis: results of a randomised controlled trial. Gut 2011;60(6):780–7.
  • Sandborn WJ et al. Induction and maintenance of clinical remission by adalimumab in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis. Gastroenterology 2012;142:257–65.
  • Hyams JS et al. Safety and efficacy of adalimumab for moderate to severe Crohn’s disease in children. Gastroenterology. 2012;143(2):365–74.e2.

 

HUMIRA vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit

Resultat från kliniska prövningar av HUMIRA på vuxna patienter med måttlig eller svår Crohns sjukdom/ulcerös kolit visar på god effekt: HUMIRA hjälpte patienterna att uppnå remission både på kort och lång sikt (fass.se). HUMIRA kan vara ett alternativ för personer med Crohns sjukdom/ulcerös kolit som får otillräcklig effekt av sin nuvarande behandling eller som har slutat att svara på andra läkemedel, som kortison, immundämpande medicin (azatioprin) eller annan biologisk behandling, liksom för barn (från 6 år) med svår, aktiv Crohns sjukdom som inte svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi, en kortikosteroid och en immunomodulerare eller som är intoleranta mot eller har kontraindikationer mot sådan behandling. För mer ingående information se Fass.se.

Snabb effekt
HUMIRA har en snabbt insättande effekt, studier där läkemedlet prövats vid CD eller UC visar att HUMIRA ger en statistiskt signifikant effekt gentemot placebo. Kliniskt svar uppnås vanligen inom 2-12 veckor. Fortsatt behandling av patienter som inte svarat inom 8-12 veckor rekommenderas ej.

Långvarig effekt
Det har också visat sig att HUMIRA har en långvarig effekt på patienter med måttlig till svår Crohns sjukdom eller ulcerös kolit om de vid initiering svarat bra på behandlingen. Efter 3 års behandling med HUMIRA fortsätter sig en betydande majoritet (68-76%) av patienterna att befinna sig i klinisk remission (dvs fortsätter vara så gott som symtomfria).