AbbVie Care – ett extra stöd för patienter som står på HUMIRA

På AbbVie vill vi hjälpa patienter som lever med kroniska inflammatoriska sjukdomar att leva ett så bra liv som möjligt. Det gör vi genom att tillhandahålla HUMIRA, ett av världens bäst dokumenterade läkemedel.

Med stöd av vården, olika patientföreträdare och ledande hälsopsykologer har vi även skapat AbbVie Care, ett individanpassat patientstödsprogram som syftar till att öka kunskapen, tryggheten och inte minst motivationen hos patienter som står på HUMIRA.

Förutom grundläggande information om vad man kan vänta sig av sin behandling, innehåller sidan råd om hur man bör äta och träna, tips för hur man sätter upp mål och information om hur man får kontakt med andra i samma situation som man själv. Sidan innehåller även olika verktyg för hur man tacklar problem och balanserar sina tankar.

En annan funktion är Koll på läget, en slags kontrollpanel där man som användare får en snabb överblick över den information man lämnat på sidan och där man enkelt kan följa sin egen utveckling.

Syftet med AbbVie Care är att vara ett komplement till den information patienten får på kliniken och fungera som ett extra stöd mellan besöken och i vardagen. Allt för att varje patient ska få ett så bra resultat av sin behandling som möjligt.

Intresserade patienter loggar in på sidan abbviecare.se, väljer vilken sjukdom som är aktuell och fyller sedan i ett kort formulär med sina uppgifter.

Patienten är därefter ansluten till AbbVie Care och kan ta del av programmets hela innehåll i den utsträckning han eller hon önskar.