Vårdpersonal

Trots god tillgång till adekvat vård och drygt tio års framgångsrik utveckling av immunosuppressiva och biologiska behandlingsmetoder, upplever en majoritet av alla patienter med inflammatorisk tarmsjukdom att sjukdomen har en stor negativ inverkan på deras liv1.

Humira är den första injicerbara TNF-hämmaren som godkänts för behandling av olika inflammatoriska tarmsjukdomar och har idag indikationerna måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC). Nyligen fick Humira även indikationen måttlig till svår, aktiv Crohn hos barn (6-17 år).  

Som läkare eller annan vårdpersonal kan du här läsa mer om Humira, ta del praktiska tips, vanliga frågor och olika behandlingsfall.

1. Wilson BS et al. A European Crohn’s And Ulcerative Colitis Patient Life Impact Survey. Poster presenterad på UEGW 2011, Stockholm, 22–26 oktober, 2011.