Historiskt perspektiv

Sir Samuel Wilks var den förste som använde termen ulcerös kolit i en rapport år 1859. Den dåtida behandlingen byggde på vitt skilda koster och kirurgiska ingrepp. Det första effektiva läkemedlet som infördes var sulfasalazin på 1940-talet, vars användning kan hänföras till den svenska professorn Nanna Svartz. Steroidbehandling upprättades på 1950-talet.