Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Vanliga frågor om Crohn/UC

Jag har hört att man kan stanna i växten om man får Crohns sjukdom när man fortfarande är ung. Slutar man bara växa på längden då? Eller slutar även huvud, händer, fötter, penis och benstomme att växa? Och vad är det med denna sjukdom som gör att man slutar växa?

Pär


Hej Pär!
Crohns sjukdom hos barn kan ge tillväxthämning om inflammationen under en längre tid inte har behandlats väl. Det finns troligen också ärftliga faktorer som styr känsligheten för att drabbas av tillväxthämning. Men det är den inflammatoriska processen i sig som ger tillväxthämningen. Kortisonmedicinering kan också påverka tillväxten och ges därför numera restriktivt till barn med inflammatorisk tarmsjukdom.

Med dagens behandling innefattande biologisk terapi (TNF-hämmare), kan inflammationen behandlas på ett mycket effektivt sätt hos barn med svår Crohns sjukdom. Risken för tillväxthämning kan därmed minskas betydligt. Vid tillväxthämning drabbas kroppen generellt, inte selektivt för vissa kroppsdelar. För att barn med Crohns sjukdom ska utvecklas normalt eftersträvas således en så effektiv behandling så att man är inflammationsfri så stor del av tiden som möjligt.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Min son är nu 3½ år och har haft problem med magen sedan han föddes. Han har konstaterad mjölk- och äggallergi, och jag undviker nu dessa födoämnen i hans mat. Dock har han sedan ungefär ett års tid klagat på att han har ont i magen. Vi går hos en läkare på barnmottagningen och har provat en kur med omeprazol-liknande preparat med tveksamt förbättrat resultat. Vi har även röntgat magen men det visade inget. Vi har flera gånger frågat läkarna om det inte kan vara Crohn (jag, mamman, har Crohn, fick diagnos för ca 5 år sedan, är 28 år idag), men läkarna bara avvisar det och säger att det är så ovanligt att barn drabbas av Crohns sjukdom. Men vad jag förstår så finns det fall där små barn har drabbats. Hur kan vi enklast ta reda på om det är Crohns sjukdom som min son har, eller få klarhet i om vi kan utesluta det?

Tacksam för svar.
Anna


Hej Anna
Crohns sjukdom är mycket ovanlig hos så små barn men förekommer i sällsynta fall. Med tanke på att du har denna sjukdom så kan jag mycket väl förstå din oro.

Det finns ett avföringsprov som heter "Fekalt calprotektin" som man kan ta för att se om det föreligger inflammation i tarmen. Provet kan tas från ca 4 års ålder.

Tar man det på väldigt små barn så är resultatet svårtolkat, men i ert fall så verkar det tillämpligt. Om provet är negativt kan man med stor säkerhet säga att det inte föreligger Crohns sjukdom.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej,
Jag är 20 år och undrar över framtiden. Finns det risk att mina barn får Crohns sjukdom eftersom jag har det? Jag har inte sjukdomen ärftligt, utan fick den via matförgiftning/salmonella.

Anton


Hej Anton
Orsaken till att man får inflammatorisk tarmsjukdom (t.ex. Crohns sjukdom) är inte helt klarlagd. Sannolikt spelar både ärftlighet och miljöfaktorer en viktig roll. Man brukar säga att barn till en förälder med inflammatorisk tarmsjukdom har ökad risk för att själva insjukna, men de flesta barn får alltså INTE sjukdomen.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej,
Vår son utreds för Crohns sjukdom. Vad kan det betyda det om han, som tidigare tappat vikt men behållit längdtillväxten, "byter" och börjar öka i vikt men tappar 1,5 kurva under 9 månader i tillväxt? Vår son ligger nu på -2,5 SD från föräldramedellängd.

Mvh/ Pauline


Hej Pauline
Längd och viktkurvan är ett grovt mått på att allt står väl till med barnets utveckling och kan normalt sett variera en del från förväntad utvecklingskurva. Om barnet har en underliggande sjukdom kan detta påverka utvecklingen av längd och vikt på olika sätt.

Om sådana avvikelser är ihållande bör man förstås utreda noggrant och tillse att barnet får en adekvat behandling för den underliggande sjukdomen. Vad gäller din specifika fråga om att det nu framförallt är längdtillväxten som påverkas, så faller detta utanför mitt kompetensområde och jag tror att en barnläkare är bäst lämpad att svara på denna fråga.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Min son på 12 år med Crohns sedan 4 år har mycket problem med värk i fötter och muskler efter t ex gymnastik och fysisk ansträngning. Är det vanligt hos Crohn-patienter och vad beror det i så fall på?

Carina


Hej Carina
Vid inflammatorisk tarmsjukdom (t ex Crohns) kan man ha samtidiga besvär från leder, ibland mer ospecifik värk men ibland också så kallad reaktiv artrit dvs en inflammatorisk reaktion i leden som är kopplad till inflammationen i tarmen. Om man har sådana besvär ska man ta upp det med sin ansvariga gastroenterolog.

Din sons besvär kan förstås bero på något helt annat, men då det ibland finns ett samband med Crohns så är det viktigt att ta upp frågan.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog
Hej, jag har en son på 17 år som sedan 4 år tillbaka har diagnosen Crohns. Jag är lite nyfiken på den forskning som görs om Crohns sjukdom. Var kan man hitta bra information om den och de resultat som kommer fram? Jag kan inte hitta någon webbplats där forskningen sammanställs på ett begripligt sätt.

Farshad


Hej Farshad!
Mitt förslag är att du går in på Mag- och tarmförbundets hemsida, www.magotarm.se.

Här finns lättförståelig, uppdaterad information om mag-tarmsjukdomar. Du kan också bli medlem i Mag- och tarmförbundet, då får du medlemsmagasinet Allt om mage, där mycket av det senaste om forskning kring bl.a. Crohns refereras.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog