Läkemedel

Med effektiva läkemedel kan man idag uppnå snabb symtomlindring. Många som behandlas kan med hjälp av rätt medicin och kunskap leva ett normalt liv.

Syftet med all behandling av IBD är att dämpa inflammationen och begränsa konsekvenserna. De läkemedel som används vid inflammatoriska tarmsjukdomar kan indelas i fyra grupper:

  • Aminosalicylsyra eller antibiotika
 Personer som har en lindrig variant av IBD kan klara sig helt utan behandling eller använda aminosalicylsyra eller antibiotika i perioder. Den medicinska effekten av denna behandling är dock omdiskuterad.
  • Kortikosteroider (kortisontabletter)
 För svårare varianter av IBD, kan kortikosteroider användas. Dessa har oftast en snabb effekt, men behandlingsformen är ifrågasatt ur effektivitets- och biverkanssynpunkt vid längre tids behandling. Kortisontabletter är hittills den vanligaste behandlingsformen av IBD, men för svårare former kan denna typ av medicin också ges under några dagar intravenöst, som dropp direkt i blodet.
  • Immundämpande läkemedel (azatioprin och metotrexat) 
Andra preparat som används vid svårare fall av IBD är azatioprin och metotrexat (immundämpande läkemedel som ibland även kallas ”cellgift”).
  • TNF-hämmare
 För personer med svåra varianter av IBD finns även så kallade TNF-hämmare. Dessa tillhör en relativt ny läkemedelsgrupp som även brukar kallas biologiska läkemedel. Läkemedlen används som komplement till övrig behandling när man inte tål eller inte fått tillräcklig effekt av sin tidigare medicin. TNF-hämmarna verkar genom att blockera proteinet TNF som finns i alltför stor mängd vid inflammatoriska sjukdomar. Därmed dämpas den inflammatoriska aktiviteten som håller sjukdomen igång och symtomen lindras.

För mer information om skillnaden mellan olika läkemedel och vilken medicin som skulle kunna passa dig, prata med din läkare.