Kirurgiska ingrepp, operation

Om den medicinska behandlingen inte räcker till, måste man ibland avlägsna den angripna tarmdelen genom ett kirurgiskt ingrepp. Tarmen fungerar därefter i stort sett normalt, men näringsupptaget kan vara försämrat och sjukdomen kan återkomma på det nyopererade stället eller på en annan del av tarmen.

Om det handlar om en så svår inflammation att stora delar av tjocktarmen måste tas bort kan det bli aktuellt med en operation som kallas för stomi. Det är en medicinsk term för ett kirurgiskt ingrepp där man skapar en konstgjord tarmöppning på bukens framsida. Kroppens avfall/avföring måste då tömmas i en påse på utsidan av magen.